Test kompatibility (křížový pokus)

Zkratka KP
Biologický materiál nesrážlivá plná krev v K3EDTA
Typ zkumavky fialová Vacuette, 6 ml
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze výsledek "kompatibilní"
Kritické meze výsledek "nekompatibilní"
Jednotka -
Použitá metoda manuální zkumavková, manuální sloupcová aglutinace, plně automatizovaná pevná fáze
Poznámka -
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, silně chylózní a odebrané v nedostatečném množství.
Stabilita

15-25°C   24 hod

2-8°C      72 hod

Indikace v rámci předtransfuzního vyšetření
Interpretace tranfuzní přípravek je / není kompatibilní

Zpět