Screening nepravidelných protilátek proti erytrocytům

Zkratka SCP
Biologický materiál nesrážlivá plná krev v K3EDTA
Typ zkumavky fialová Vacuette, 6 ml
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze výsledek "negativní"
Kritické meze výsledek "pozitivní"
Jednotka "negativní" / "pozitivní"
Použitá metoda manuální zkumavková, manuální sloupcová aglutinace, plně automatizovaná pevná fáze
Poznámka -
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, silně chylózní a odebrané v nedostatečném množství.
Stabilita

15-25°C  24 hod

2-8°C    10 dní

Indikace v rámci předtransfuzního vyšetření, profylaktické vyšetření u těhotných, v rámci dif.dg. hemolýzy, event. anemie.
Interpretace Nepravidelné protilátky nejsou přítomny / jsou přítomny

Zpět