Přímý antiglobulinový test

Zkratka PAT
Biologický materiál nesrážlivá plná krev v K3EDTA
Typ zkumavky fialová Vacuette, 6 ml
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze výsledek "negativní"
Kritické meze -
Jednotka "negativní" / "pozitivní"
Použitá metoda manuální zkumavková, manuální sloupcová aglutinace
Poznámka -
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, silně chylózní a odebrané v nedostatečném množství.
Stabilita

15-25°C  min. 6 hod

2-8°C     72 hod

Indikace v rámci dif.dg.hemolýzy, v rámci indetifikace pozitivních nepravidelných protilátek proti erytrocytům
Interpretace PAT je negativní / pozitivní + event.doprovodný text

Zpět