Kvantitativní stanovení (titrace) protilátek proti erytrocytům

Zkratka TITR
Biologický materiál nesrážlivá plná krev v K3EDTA
Typ zkumavky fialová Vacuette, 6 ml
Dostupnost - rutina ANO, po dohodě s laboratoří
Dostupnost - statim NE
Referenční meze není relevantní
Kritické meze -
Jednotka poměrné vyjádření titru
Použitá metoda manuální zkumavková, manuální sloupcová aglutinace
Poznámka -
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, silně chylózní a odebrané v nedostatečném množství.
Stabilita

15-25°C  24 hod

2-8°C     10 dní

Indikace ve vybraných případech pozitivního screeningu nepravidelných protilátek proti erytrocytům
Interpretace výše titru + event.doprovodný text

Zpět