Krevně skupinový(é) erytrocytární antigen(y) - vyjma ABO + RhD

Zkratka dle krevně skupinového systému
Biologický materiál nesrážlivá plná krev v K3EDTA
Typ zkumavky fialová Vacuette, 6 ml
Dostupnost - rutina ANO, po dohodě s laboratoří
Dostupnost - statim NE
Referenční meze není relevantní
Kritické meze -
Jednotka konsensuální názvosloví
Použitá metoda manuální zkumavková, manuální sloupcová aglutinace
Poznámka -
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, silně chylózní a odebrané v nedostatečném množství.
Stabilita

15-25°C   24 hod

2-8°C      10 dní

Indikace Výběr kompatibilního transfuzního přípravku mimo AB0 + RhD
Interpretace Název krevně skupinového systému

Zpět