Identifikace nepravidelných protilátek proti erytrocytům

Zkratka -
Biologický materiál nesrážlivá plná krev v K3EDTA
Typ zkumavky fialová Vacuette, 6 ml
Dostupnost - rutina ANO, po dohodě s laboratoří
Dostupnost - statim NE
Referenční meze není relevantní
Kritické meze -
Jednotka typ protilátky (název)
Použitá metoda manuální zkumavková, manuální sloupcová aglutinace, plně automatizovaná pevná fáze
Poznámka -
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, silně chylózní a odebrané v nedostatečném množství.
Stabilita

15-25°C  24 hod

2-8°C     10 dní

Indikace v případě pozitivního screeningu nepravidelných protilátek proti erytrocytům
Interpretace typ (název) protilátky + event. doprovodný text

Zpět