Krevní skupina AB0 + RhD

Zkratka KS
Biologický materiál nesrážlivá plná krev v K3EDTA
Typ zkumavky fialová Vacuette, 6 ml
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze není relevantní
Kritické meze -
Jednotka konsensuální názvosloví
Použitá metoda manuální zkumavková, plně automatizovaná na mikrotitračních destičkách
Poznámka -
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, silně chylózní a odebrané v nedostatečném množství.
Stabilita

15-25°C  24 hod

2-8°C    10 dní

Indikace Stanovení krevní skupiny pacienta
Interpretace Název krevní skupiny

Zpět