Chladové aglutininy

Zkratka -
Biologický materiál nesrážlivá plná krev v K3EDTA, předehřátá zkumavka i jehla na 37°C, doprava ihned na TO při dodržení teploty 37°C (předehřátá termoska)
Typ zkumavky fialová Vacuette, 6 ml
Dostupnost - rutina ANO, po dohodě s laboratoří
Dostupnost - statim NE
Referenční meze není relevantní
Kritické meze -
Jednotka poměrné vyjádření titru
Použitá metoda manuální zkumavková
Poznámka Čas od odběru vzorku do doby zpracování by měl být co nejkratší.
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, silně chylózní a odebrané v nedostatečném množství.
Stabilita 2 hod. při 37°C
Indikace v rámci dif.dg.hemolýzy, v rámci indetifikace pozitivních nepravidelných protilátek proti erytrocytům, indikuje hematolog
Interpretace výše titru + event.doprovodný text

Zpět