Edoxaban (Lixiana)

Zkratka EDOX (DOAC, NOAC) 
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO 
Referenční meze

Dávkování

(1x denně)

Minimální koncentrace - trough v µg/l (před podáním)                 

Maximální koncentrace - peak v µg/l  (1-3 hod po podání)

 

30 mg při FIS - redukce dávky

27 (15 - 45)

cca (113 - 240)

 

 

 

60 mg při FIS  


60 mg při DVT, PE

30 mg při DVT, PE - redukce dávky

36 (20 – 62)


16 (10 - 39)

12 (4 - 20)

235 (150 - 320)


180 (120 - 250)

84 (60-120)

Kritické meze
Jednotka
µg/l
Zdroj referenčních mezí 

Laboratory testing in patients treated with direct oral anticoagulants: a practical guide for clinicians.
Douxfils J., Ageno W.,  Samama C.M,  Lessire S. et all., Journal of Thrombosis and Haemostasis, 16: 209–219


DOAC Update on clinical and laboratory management.

Tripodi A.,Bonomi A.B., Coagulation Seminar Werfen, Baveno, Italy, 2018.

Použitá metoda chromogenní (automatický koagulometr) 
Poznámka

přímý inhibitor FXa - monitoring p.o. léčby - měření plazmatické koncentrace

Příprava pacienta

Odběr krve ideálně v maximu (1 - 3 hod. po perorálním podání léčiva).

V žádance vždy uveďte typ antikoagulancia, dávkování a čas posledního podání. 

Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky silně chylózní a hemolytické, s patrnými sraženinami a takové, kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného. 
Stabilita

4 hod. při 15 - 25 °C

8 hod. při  2 - 8 °C

Indikace

Monitoring antikoagulační léčby přímými inhibitory (DOAC) pro ověření efektu léčby a při podezření na předávkování léčivem. 

Interpretace

Edoxaban je určen dospělým pacientům (hmotnost 60 - 100 kg) se zachovalou renální funkcí (50% eliminace edoxabanu ledvinami) v případě:

1. prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVAF-FIS)

2. léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) a prevence rekurentní DVT. 

Zpět