Funkční vyšetření trombocytů - agregometrie

Zkratka AGRE
Biologický materiál plná nesrážlivá hirudinová krev
Typ zkumavky speciální hirudinová zkumavka + 1 fialová vakueta
(EDTA)
Dostupnost - rutina ANO, po-pá v pracovní době: 7 - 14.30 hod
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

monitoring antitrombotické léčby

Clopidogrelem: ADP test < 45 U

ASA: ASPI test < 30 U (idálně < 25 U)

Jednotka U (Units - počet jednotek odpovídá velikosti plochy pod agregační křivkou)
Použitá metoda

impedanční agregometrie MEA - Multiplate

Vždy měření minimálně s 3 induktory:

ADP (adenosindifosfát)

ASPI (arachidonová kyselina)

TRAP (peptid aktivující trombinový receptor)

Poznámka

Nutný odběr přesně k rysce na zkumavce, ihned opatrně promíchat a postavit do stojánku na 30 minut, dále již nemíchat. Poté urychleně odnést do laboratoře.

Na žádanku do komentáře je nutné uvést kompletní léčbu!

Příprava pacienta -
Vliv materiálu Nutno zabránit hemolýze vzorku. Při transportu se vyžaduje velmi šetrné zacházení, netřepat, nechladit, nelze posílat potrubní poštou.
Stabilita max. do 2 hodin po odběru!
Indikace

Podezření na funkční poruchy primární hemostázy.

Monitorace antiagregační léčby (ASA, Clopidogrel, a j.)

Interpretace

Vyhodnocení agregace destiček po indukci ADP, ASPI, TRAP, příp. i ristocetinem, kolagenem.

Zhodnocení vrozených nebo získaných trombocytopenií a trombocytopatií, které jsou příčinou krvácivých stavů různé závažnosti.

Účinnost léčby lze vyjadřovat též jako míru inhibice agregace destiček, která je vztažená k vlastnímu kontrolnímu měření TRAP testu.

Clopidogrel: ideální míra inhibice agregace 30 - 60 %

ASA: ideální míra inhibice agregace 65 - 100 %

K agregometrickému měření jsou nevhodné vzorky krve s počtem destiček < 100 x 109/l.

Zpět