Apixaban (Eliquis)

Zkratka APIX (DOAC, NOAC)
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

Apixaban (Eliquis) - dávkování 2x denně dle indikace

Maximální koncentrace v µg/l            3-4 h po podání          

Minimální koncentrace v µg/l  12 h po podání

 

2,5 mg TEP

77 (41 - 146)

51 (23 - 109)

5 mg FIS

171 (91 – 321)

103 (41 - 230)

2,5 mg FIS redukce dávky

Tromboembolická nemoc:

2,5 mg DVT (hluboká žilní trombóza), PE plicní embolie)

5 mg DVT, PE

10 mg DVT, PE

123 (69 – 221)


67 (30 - 153)


132 (59 - 302)

251 (111 - 572)

79 (34– 162)


32 (11 - 90)


63 (22 - 177)

120 (41 - 335)

Kritické meze
Jednotka µg/l
Zdroj referenčních mezí 

"Laboratorní kontrola nových přímých antikoagulancií", autoři J.Kvasnička  a I. Malíková, Remedia 2/2014.

Doporučení České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP pro bezpečnou léčbu novými perorálními antikoagulancii (NOAC).....autoři J. Kvasnička, M. Penka

Použitá metoda chromogenní (automatický koagulometr) 
Poznámka přímý inhibitor FXa - monitoring p.o. léčby - měření plazmatické koncentrace
Příprava pacienta Odběr krve 3 - 4 hod. po perorálním podání léčiva.

V žádance vždy uveďte typ antikoagulancia, dávkování a čas posledního podání. 

Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky silně chylózní a hemolytické, s patrnými sraženinami a takové, kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného.
Stabilita

4 hod. při 15 - 25 °C

8 hod. při  2 - 8 °C

Indikace Monitoring antikoagulační léčby přímými inhibitory (NOAC) pro ověření efektu léčby a při podezření na předávkování léčivem. 
Interpretace

Prevence cévní mozové příhody při fibrilaci síní (FIS).

Prevence při totální náhradě kloubu (TEP). 

Zpět