Rivaroxaban (Xarelto)

Zkratka RIVA (DOAC, NOAC)
Biologický materiál citrátová plazma 
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

 Rivaroxaban  

   - dávkování

Maximální koncentrace (vrchol, peak)                 2 - 4 hod po podání      

Minimální koncentrace (údolní, trough)            24/12 hod po podání  


1x denně 20 mg

 215 µg/l (22 - 535)

32 µg/l (6 -239)

1x denně 10 mg

 101 µg/l (7 -273)

14 µg/l (4 -51)

2x denně 2,5 mg

   47 µg/l (13 -123)

9,2 µg/l (4,4 -18)

 
Kritické meze
Jednotka μg/l
Zdroj referenčních mezí "Laboratorní kontrola nových přímých antikoagulancií", autoři J.Kvasnička  a I. Malíková, Remedia 2/2014
Použitá metoda chromogenní (automatický koagulometr) 
Poznámka přímý inhibitor FXa - měření plazmatické koncentrace 
Příprava pacienta

Odběr krve 2 - 4 hod. po perorálním podání léčiva.

V žádance vždy uveďte typ antikoagulancia, dávkování a čas posledního podání. 

Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky silně chylózní a hemolytické, s patrnými sraženinami a takové, kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného.
Stabilita

4 hod. při 15 - 25 °C

8 hod. při  2 - 8 °C

2 měsíce při - 20 °C

Indikace Monitoring antikoagulační léčby přímými inhibitory - měření koncentrace - pro ověření efektu léčby a při podezření na předávkování léčivem. 
Interpretace

Léčba a prevence akutního koronárního syndromu.

Léčba a prevence hluboké žilní trombózy (DVT).

Prevence při totální náhradě kyčelního kloubu (TEP). 

Zpět