Dabigatran (Pradaxa)

Zkratka DTI (DOAC, NOAC)
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette 
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze  

  Dabigatran

   - dávkování

Maximální koncentrace (vrchol, peak)    2 hod po podání              

Minimální koncentrace (údolní, trough)             24/12 hod po podání  


2x denně 150 mg

175 µg/l (117-275)

91 µg/l (61 -143)

2x denně 110 mg                

126 µg/l (85 - 200)

65 µg/l (43 -102)

1x denně 220 mg

71 µg/l     (35 -162)

22 µg/l (13 - 36)

Kritické meze
Jednotka μg/l
Zdroj referenčních mezí  "Laboratorní kontrola nových přímých antikoagulancií", autoři J.Kvasnička  a I. Malíková, Remedia 2/2014
Použitá metoda koagulační metoda (automatický koagulometr): Direct Thrombin Inhibitor Assay (IL)
Poznámka přímý inhibitor trombinu (FII) - měření plazmatické koncentrace  
Příprava pacienta

Odběr 2 hod po perorálním podání léčiva.

 

V žádance vždy uveďte typ antikoagulancia, dávkování a čas posledního podání. 

Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky silně chylózní a hemolytické, s patrnými sraženinami a takové, kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného.
Stabilita

8 hod. při 15 - 25 °C

24 hod. při  2 - 8 °C

2 měsíce při - 20 °C

Indikace Monitoring antikoagulační léčby - měření koncentrace - pro ověření efektu léčby a při podezření na případné předávkování léčivem.
Interpretace

Prevence při totální náhradě kyčelního kloubu (TEP).

Prevence cévní mozkové příhody při fibrilaci síní (FIS).

Zpět