Trombinový čas

Zkratka TT 
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 14,0 – 20,0
Jednotka s
Zdroj referenčních mezí  Doporučení ČHS ČLS JEP
Použitá metoda koagulační metoda (automatický koagulometr)
Poznámka Čas od odběru vzorku do doby zpracování by neměl překročit 4 hodiny. Ovlivnění při chybném odběru z kanyly nebo jiného vstupu, kdy vzorek krve obsahuje zbytky heparinu, kterým je pacient léčen.
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky silně chylózní a hemolytické, s patrnými sraženinami a takové, kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného.
Stabilita 4 hod. při 15 - 25 °C
Indikace Diagnostika hypokoagulačních stavů, při trombolytické léčbě.
Interpretace Prodloužení času: dys-, hypo a afibrinogenémie, léčba vysokomolekulárním heparinem UF, inhibitory trombinu (Dabigatran), DIC, amyloidóza (blokovaná přeměna fibrinogenu na fibrin), hypoalbuminémie, LA, přítomnost FDP.

Zpět