Retrakce koagula

Zkratka -
Biologický materiál žilní krev bez antikoagulačního roztoku (5ml) se zapíchnutou špejlí
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO, po dohodě s laboratoří v pracovní dny
Dostupnost - statim NE
Referenční meze 45 – 60
Jednotka %
Použitá metoda manuální
Poznámka Ihned po přijetí laboratoří se zkumavka s krví umístí do termostatu (37 °C). Vyšetření provádíme v pracovní dny od 6.30 do 11.00 hod.
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu výsledek ovlivněn kromě retrakční schopnosti trombocytů i hematokritem
Stabilita 30 minut od odběru při teplotě 15 - 25°C.
Indikace Trombocytopatie
Interpretace Orientační metoda monitorování funkce trombocytů ovlivněna všemi složkami primární hemostázy. Principem je stanovení změny objemu koagula, která proběhne působením intaktních trombocytů.

Zpět