Retikulocyty

Zkratka RTC, RET (Akreditovaná metoda)
Biologický materiál plná nesrážlivá EDTA krev
Typ zkumavky fialová Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

15 - 110 R: Relativní počet: 0,5- 2,5 %

                 Absolutní počet: 25 - 100 x 10^9 /l

Kritické meze -
Jednotka % nebo x 10^9 /l
Použitá metoda automatický analyzátor krevního obrazu
Poznámka Nutný odběr krve přesně k rysce na zkumavce - ihned opatrně dokonale promíchat, sražený vzorek nelze hodnotit.
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Čas od odběru vzorku do doby zpracování by neměl překročit 4 hodiny
Stabilita 5 hod. při 15 - 25 °C
Indikace odráží erytropoetickou funkci kostní dřeně
Interpretace zvýšení: zvýšená erytropoéza, krvácení, hemolýza, úspěšná léčba perniciózní anémie
snížení: neúčinná erytropoéza, útlum krvetvorby

Zpět