Osmotická rezistence erytrocytů

Zkratka
Biologický materiál plná nesrážlivá EDTA krev
Typ zkumavky fialová Vacuette
Dostupnost - rutina ANO, pondělí - čtvrtek
Dostupnost - statim NE
Referenční meze min 0,40 – 0,44
max 0,30 – 0,32
Jednotka %
Použitá metoda manuální
Poznámka Nutný odběr krve přesně k rysce na zkumavce- ihned opatrně dokonale promíchat, sražený vzorek nelze hodnotit. Nutno odebrat alespoň 2 zkumavky.
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu chybný odběr, hemolytická plazma
Stabilita maximálně 4 hodiny od odběru
Indikace K rozpoznání některých onemocnění, hemolytické anémie.
Interpretace Snížení: u hemolytických anémií.
Zvýšení: polyglobulie, některé hepatopatie, po splenektomii.

Zpět