Krvácivost podle Duke

Zkratka  
Biologický materiál orientační metoda in vivo
Typ zkumavky např.  
Dostupnost - rutina ANO (Po - Pá) - provádí Centrální odběry ÚCL a Ambulance hematologie
Dostupnost - statim NE
Referenční meze 2 - 5 minut
Jednotka minuta
Použitá metoda Drobný aseptický vpich do ušního lalůčku pacienta. Měří se stopkami čas, za který ustane spontánní tvorba kapek krve.
Poznámka Normální výsledek není průkazem správně fungující hemostázy.
Příprava pacienta Nutné zajistit, aby pacient týden před vyšetřením neužíval léky obsahující salicyláty (prodlužují doba krvácení) nebo např.kortikoidy (zkracují dobu krvácení).
Vliv materiálu Před vyšetřením je důležité adaptovat pacienta na teplotu místnosti.
Indikace Podezření na poruchy hemostázy, testuje se funkce destiček, schopnost tvorby trombocytové zátky.
Interpretace

prodloužená doba krvácení může často svědčit pro : dysfibrinogenémii, trombocytopenii, funkční poruchu trombocytů, von Willebrandovu chorobu, hemofilii, DIC

zkrácená doba: DM, některé hyperlipoproteinémie

Zpět