Fragilita kapilár (Rumpel-Leede)

Zkratka  
Biologický materiál orientační metoda in vivo
Typ zkumavky např.  
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Dodací lhůta ANO (Po - Pá) - provádí Centrální odběry ÚCL a Ambulance hematologie
Referenční meze Výsledek negativní při počtu petechií do 10.
Jednotka počet petechií
Použitá metoda Kvalitativní metoda vypovídá o kvalitě cévní stěny, hodnotí počet utvořených petechií, které vzniknou po definovaném tlaku na předloktí. Počet petechií v loketní jamce po stažení manžety tonometru po dobu 10 minut /stažení na 100mmHg / se odečte na ploše 5x5cm.
Poznámka Odečet je zatížen subjektivní chybou.
Příprava pacienta Pacient by měl být v klidu.
Vliv materiálu Při extrémně snížené odolnosti krevních kapilár vzniká hematom.
Indikace Hemoragické (krvácivé) projevy na kůži lze obecně rozdělit dle příčin vzniku na hemokoagulační, fibrinolytické, trombocytární a vaskulární (tzv. purpura).
Interpretace pozitivní výsledky: koagulopatie vrozené i získané, DIC, trombocytopatie

Zpět