Fibrinolýza euglobulinová

Zkratka
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO v pracovní dny
Dostupnost - statim NE
Referenční meze ≥ 180
Jednotka minuta
Použitá metoda manuální metoda
Poznámka Nutno odebrat jednu zkumavku zvlášť! Příjem vzorku do laboratoře do 10.00 hod.
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nutný odběr krve přesně k rysce na zkumavce - ihned opatrně dokonale promíchat, sražený
vzorek nelze hodnotit
Stabilita 4 hod. při 15 - 25 °C
Indikace Poskytuje orientačně informace o lytické aktivitě euglobulinové frakce.
Interpretace Zkrácení doby je suspektní z urychlené fibrinolýzy při DIC, cirhóze.

Zpět