Fibrinogen

Zkratka FBG (Akreditovaná metoda)
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 1,80 – 4,20
Kritické meze pod 1,0
Jednotka g/l
Zdroj referenčních mezí Doporučení ČHS ČLS JEP
Použitá metoda Clausova metoda (automatický koagulometr)
Poznámka

Čas od odběru vzorku do doby zpracování by neměl překročit 4 hodiny.

Nutné uvést typ příp. antikoagulační léčby.

Příprava pacienta Výsledky mohou byt ovlivněny přítomností FDP (fibrin degradačních produktů).
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky silně chylózní, hemolytické, s patrnými sraženinami a takové, kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného.
Stabilita 4 hod. při 15 - 25 °C
Indikace anomálie fibrinogenu, hluboká žilní trombóza
Interpretace

snížení: hepatopatie, DIC, vrozené poruchy, primární hyperfibrinolýza, falešně nízké hodnoty při léčbě Dabigatranem

zvýšení: stp. operaci, záněty, malignity, gravidita

Zpět