Etanolový test

Zkratka EGT
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO, po dohodě s laboratoří v pracovní dny
Dostupnost - statim NE
Referenční meze negativní výsledek
Jednotka kvalitativní test
Použitá metoda manuální
Poznámka Čas od odběru vzorku do doby zpracování by neměl překročit 72 hodin.
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky sražené a vzorky odebrané v nedostatečném množství.
Stabilita 6 hod při 15-25°C, 72 hodiny při 2-8°C
Indikace Test slouží k orientačnímu zjištění aktivního trombinu v cirkulaci. Je to nepřímý test založený na přítomnosti monomerů fibrinu (vzniklých působením trombinu) v cirkulaci, které jsou vázány na fibrinogen či FDP a v důsledku této vazby nepolymerují (zůstávají solubilní). Přidáním ethanolu dochází v pozitivním případě k disociaci FDP od monomerů fibrinu, které následně polymerují (gelovatí).
Interpretace Pozitivní výsledek (tj. přítomnost aktivního trombinu) parakoagulačního testu je zejm. při DIC.

Zpět