D-dimery

Zkratka DD (Akreditovaná metoda)
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze od 18 let: 0 - 0,230
Kritické meze -
Jednotka mg/l
Zdroj referenčních mezí  Doporučení výrobce IL v souladu s doporučením ČHS ČLS JEP.
Použitá metoda

LIA, latexová imunoturbidimetrie vysoce senzitivní (automatický koagulometr).

Mez detekce: 0,021 mg/l, mez stanovitelnosti: 0,150 mg/l.

Poznámka

V těhotenství běžně dvojnásobné koncentrace (ideálně do 0,5 mg/l). Maximální koncentrace v 36. týdnu gravidity by neměla přesáhnout 1,0 mg/l.

Příprava pacienta Bez speciální přípravy. Nevhodný je odběr po i.m. injekci.
Vliv materiálu RF do 1400 kU/l neinterferuje.
Stabilita 8 hod. při 15 - 25 °C
Indikace Sledování aktivace krevního srážení a fibrinolýzy. K vyloučení plicní a žilní trombózy.
Interpretace Pozitivita při hyperkoagulaci (plicní embolie, hluboká žilní trombóza, DIC), po podání trombolytik, při vysoké hladině heparinu, při hepatopatii, sepsi, zánětech a maligních nádorech.

Zpět