Antitrombin

Zkratka AT (Akreditovaná metoda)
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 80 – 120
Kritické meze pod 45
Jednotka %
Zdroj referenčních mezí Doporučení ČHS ČLS JEP
Použitá metoda chromogenní metoda (automatický koagulometr)
Poznámka

Čas od odběru vzorku do doby zpracování by neměl překročit 4 hodiny.

Nutné uvést typ příp. antikoagulační léčby.

Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, chylózní, vzorky s patrnými sraženinami a takové, kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného.
Stabilita 4 hod. při 15 - 25 °C
Indikace Měření antikoagulační aktivity krve - nedostatek antitrombinu může vést k neúčinnosti léčby heparinem.
Interpretace

snížení aktivity: při hyperfibrinolýze, při DIC, u trombofilních stavů, hepatopatií, nefrotického syndromu, zánětů, rozsáhlých operací, v graviditě, u vrozené poruchy tvorby antitrombinu,
při antikoagulační léčbě heparinem

nespecifické zvýšení aktivity: u pacientů na léčbě rivaroxabanem, někdy při léčbě warfarinem, při deficitu vit. K, při cholestáze, při akutní hepatitidě, někdy po transplantaci ledvin.

Zpět