Anti - Xa

Zkratka LMWH (Akreditovaná metoda)
Biologický materiál citrátová plazma
Typ zkumavky modrá Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze profylaxe 0,20 - 0,40
terapie 0,50 - 1,00
Kritické meze
Jednotka IU /ml (kIU/l)
Zdroj referenčních mezí  "Nízkomolekulární hepariny při profylaxi a léčbě tromboembolické nemoci", J. Kvasnička, Lékařské listy 4/2007.
Použitá metoda chromogenní metoda (automatický koagulometr)
Poznámka
Příprava pacienta Odběr vzorku je nutné provést 4 hodiny po podání nízkomolekulárního heparinu.
Vliv materiálu Nelze zpracovávat vzorky hemolytické, s patrnými sraženinami a takové, kde nebyl dodržen poměr krve a citrátu sodného.
Stabilita 4 hod. při 15 - 25 °C
Indikace Kontrola antikoagulační terapie nefrakcionovaným a nízkomolekulárním heparinem. Po domluvě s analytikem lze i kontrola terapie fondaparinuxem (Arixtra).
Interpretace Výsledek heparinových jednotek anti-Xa není ovlivněn vysokým titrem FDP ani hladinou vysokomolekulárního heparinu.

Zpět