5-populační diferenciální rozpočet leukocytů

Zkratka DIF (Akreditovaná metoda)
Biologický materiál plná nesrážlivá EDTA krev
Typ zkumavky fialová Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO, v případě patologického nálezu nutno provést ještě mikroskopický odečet s výsledky většinou do 24 hodin (prováděno po-pá)
Použitá metoda cytometrie na automatickém analyzátoru krevního obrazu
Zdroj referenčních mezí  Doporučení ČHS ČLS JEP
Poznámka Nutný odběr krve přesně k rysce na zkumavce - ihned opatrně dokonale promíchat, sražený vzorek nelze hodnotit.
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu Čas od odběru vzorku do doby zpracování by neměl překročit 4 hodiny
Stabilita 5 hod. při 15 - 25 °C

 

Název Bazofilní granulocyty
Referenční meze 0,00 - 0,02 (tj. do 2% z WBC)
Interpretace alergické stavy; infekce – spalničky, pravé neštovice; myeloproliferativní stavy - CML, pravá polycytémie; ozáření; DM, nefróza, hyperthyreóza, bazofilní leukopenie (po podání ACTH a oxykortikoidů)

 

Název Eosinofilní granulocyty
Referenční meze 15 - 110R: 0 - 0,05  ( tj.do 5% z WBC)
Interpretace zvýšení - eosinofilie: alergické choroby, asthma bronchiale, kolagenózy, ekzém, psoriáza; léky; maligní onemocnění - M. Hodgkin, leukémie, myeloproliferativní stavy; stavy po ozáření, po splenektomii; při zánětech (zdroj některých toxických substancí), dědičná anomálie
snížení: začátky těžkých infekcí, po podání ACTH

 

Název Neutrofilní  granulocyty
Referenční meze 15 - 110R: 0,45 – 0,70 (tj.45-70% z WBC)
Interpretace

zvýšení - neutrofilie: bakteriální, mykotické, virové infekce; maligní onemocnění; poškození tkání – traumata, popáleniny, infarkt myokardu, operace; metabolické choroby – DM, dna; hematologická onemocnění – akutní anémie při krvácení, hemolýza, CML, trombocytémie, polycytémie
snížení - neutropenie: poruchy imunity; zvýšená periferní destrukce granulocytů; infiltrace kostní dřeně tumorem; bakteriální sepse a virová infekce

 

Název Lymfocyty
Referenční meze 15 - 110R: 0,20 - 0,45 (tj. 20 – 45% z WBC)
Interpretace

zvýšení - lymfocytóza: chronické infekce – infekční mononukleóza a jiná virová onemocnění;
snížení - lymfopenie: zánik lymfatické tkáně, tuberkulóza lymfatických uzlin, lymfosarkom; ionizační záření, toxické látky; infekce – virové, AIDS; kortikoidy

 

Název Monocyty
Referenční meze 15 - 110R: 0,02 - 0,12 (tj.2 – 12% z WBC)
Interpretace

snížení - monocytopenie: perniciózní anémie, vlasatá leukémie
zvýšení - monocytóza: MDS, chronické infekce – TBC, endokarditida, brucelosa; nedostatečnost makrofágů; reaktivní histiocytóza; choroby z ukládání lipidů, akutní infekční choroby v obranné fázi, M.Hodgkin, leukémie monocytárního typu

Zpět