Amikacin

Zkratka -
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

Podání několikrát denně: údolní koncentrace: 4 - 8 mg/l

peaková koncentrace: 20 - 30 mg/l, pneumonie 25 - 35 mg/l

Podání jednou denně: údolní koncentrace: <1 mg/l

peaková koncentrace: 55 - 65 mg/l

Kritické meze -
Jednotka mg/l
Zdroj referenčních mezí
Odd. klinické farmacie ÚVN
Použitá metoda Kinetická interakce mikročástic v roztoku (KIMS) - spektrofotometrické měření.
Poznámka

Monitoring hladiny amikacinu v krvi:

Údolní koncentrace: odběr krve před podáním (0 -30 min) 

infuze s amikacinem. 

Peaková koncentrace: odběr krve 30 min po dokapání infuze. 

Příprava pacienta -
Vliv materiálu
Stabilita

15 - 25°C   8 hod (uzavřená zkum.)

2 - 8°C    48 hod (uzavřená zkum.)

-20°C     4 týdny (uzavřená zkum.)

Zpět