Alfa-1-antitrypsin

Zkratka AAT
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze 0,9 - 2,0
Jednotka g/l
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda Imunoturbidimetrie
Poznámka
Příprava pacienta Upřednostňuje se odběr nalačno.
Vliv materiálu
Stabilita

20 - 25ºC    7 dní

2 - 8 ºC      3 měsíce

-20 ºC       3 měsíce

Zpět