CA 72-4 nádorový marker

Zkratka CA 72-4
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze do 6,9
Jednotka kU/l
Zdroj referenčních mezí  Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda ECLIA
Poznámka
Příprava pacienta U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.
Vliv materiálu -
Stabilita

20 - 25 ºC   1 den

2 - 8 ºC      1 měsíc

-20 ºC       3 měsíce

Zpět