Fenytoin

Zkratka
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 40,0 - 80,0
Kritické meze -
Jednotka µmol/l
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy- fa Roche.
Použitá metoda Kinetická interakce mikročástic v roztoku (KIMS).
Poznámka  -
Příprava pacienta Vzorek krve odebrat před podáním léčiva.
Vliv materiálu Vzorky analyzovat pokud možno čerstvé, lze skladovat separované vzorky (viz stabilita).
Stabilita

20-25°C  4 dny

2-8°C   4 dny

-20°C   1-2 měsíce,  zmrazit a rozmrazit jen jednou

Zpět