Estradiol

Zkratka -
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

M   15 -110 let        94,8 - 223,0       (od 1.11.2015)

Ž   norm. menstr., netěhotné:  folikulární fáze  46,4 - 854,0

     ovulační fáze  151,0 - 1461,0,   luteální fáze 81,9 - 1251,0      

Ž   postmenopauzální       do 505

Jednotka pmol/l
Zdroj referenčních mezí  Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda ECLIA
Poznámka

Hodnoty podléhají změnám v závislosti na fázích menstruačního cyklu.

Příprava pacienta U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.
Vliv mateiálu -
Stabilita

20 - 25 ºC

2 - 8ºC       2 dny

-20 ºC     6 měsíců,  zmrazit jen jednou

Zpět