Elektroforéza proteinů v séru

Zkratka ELFO
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette (Greiner)
Dostupnost - rutina ANO, provádí se obvykle 1x za 10 - 14 dní podle počtu vzorků
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

albumin 53 - 65

alfa-1-globulin 2 - 4

alfa-2-globulin 8 - 11

beta-globulin 9 - 16

gama-globulin 10 - 17,5

Kritické meze -
Jednotka % (procentuální podíl jednotlivých frakcí z celkových proteinů séra)
Zdroj refrenčních mezí
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi
Použitá metoda Elektroforéza v agarózovém gelu
Poznámka -
Příprava pacienta Odběr nalačno
Vliv materiálu Ovlivňuje hemolýza a lipémie
Stabilita

2 - 8°C    7 dní

-20°C     min. 1 měsíc

Zpět