Draslík - sérum

Zkratka K    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 3,5 - 5,1
Kritické meze pod 2,8, nad 6,2
Jednotka mmol/l
Zdroj referenčních mezí
Výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda potenciometrie: ISE s dilucí
Poznámka -
Příprava pacienta

Odběr ráno nalačno. Zabránit hemolýze.

Vliv materiálu

Transport vzorku do laboratoře co nejrychleji, centrifugace do 3 hodin po odběru. Stání plné krve ovlivňuje výsledek (zvýšení hodnoty).

Ovlivnění výsledku hemolýzou (zvýšení hodnoty). Hemolytické vzorky nelze analyzovat.

Stabilita

15-25°C  2 týdny (odseparované sérum)

2-8°C      2 týdny (odseparované sérum)

-20°C      1 rok

Zpět