Draslík - moč

Zkratka U-K
Biologický materiál moč - sběr za 24 hodin
Typ zkumavky např. kalibrovaná plastová zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 25,00 - 125,00
Kritické meze
Jednotka mmol/24 h
Zdroj referenčních mezí
Výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda potenciometrie: ISE s dilucí
Poznámka Moč za 24 hodin sbírat do plastové nádoby bez konzervačních přísad. Do laboratoře dodat vzorek moči po promíchání.
Na žádanku uvést: objem nasbírané moči (s přesností na 10 ml) a přesnou dobu sběru.
Příprava pacienta poučit pacienta o adekvátní technice sběru
Vliv materiálu
Stabilita

20-25°C   14 dní 

2-8°C      14 dní

-20°C      stabilní

Zpět