Digoxin

Zkratka -
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 0,77 - 1,5
Kritické meze -
Jednotka nmol/l
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták výrobce reagencie - fa Roche.
Použitá metoda Kinetická interakce mikročástic v roztoku (KIMS).
Poznámka
Příprava pacienta Vzorek krve odebrat nejdříve za 6 hod, lépe za 8 - 24 hod po podání léčiva. Při zahájení terapie by měl být odběr proveden nejdříve za 5 dnů po nasazení, při snížené renální funkci odebrat za více než 7 dnů.
Vliv materiálu Vzorky analyzovat pokud možno čerstvé, lze skladovat separované vzorky (viz stabilita).
Stabilita

2-8°C    24 hod

-20°C   7 - 14 dní,  zmrazit a rozmrazit jen jednou

Zpět