Dehydroepiandrosteron sulfát

Zkratka DHEA-S
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

10 - 14 let         Ž 0,92 - 7,60

                       M 0,66 - 6,70

15 - 19 let         Ž 1,77 - 9,99

                       M 1,91 - 13,4

20 - 24 let         Ž 4,02 - 11,0

                       M 5,73 -13,4

25 - 34 let         Ž 2,68 - 9,23

                       M 4,34 - 12,2

35 - 44 let         Ž 1,65 - 9,15

                       M 2,41 - 11,6

45 - 54 let         Ž 0,96 - 6,95

                       M 1,2 - 8,98

55 - 64 let         Ž 0,51 - 5,56

                       M 1,40 - 8,01

65 - 74 let         Ž 0,26 - 6,68

                       M 0,91 - 6,76

nad 75 let         Ž  0,33 - 4,18

                       M 0,44 - 3,34

Jednotka μmo/l
Zdroj referenčních mezí  Výrobce diagnostické soupravy - fa Roche
Použitá metoda ECLIA
Poznámka -
Příprava pacienta U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.
Vliv materiálu Nelze stanovovat silně hemolytické a ikterické vzorky.
Stabilita

20 - 25 ºC

2 - 8 ºC   2 dny

-20 ºC   2 měsíce,  zmrazit jen jednou

Zpět