Cystatin C

Zkratka  -
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

1 - 18R 0,59 - 1,38 

18 - 120R 0,47 - 1,09  

Kritické meze -
Jednotka mg/l
Zdroj referenčních mezí

Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche (1-18R). 

Konsenzus ÚVN (nad 18R).

Použitá metoda imunoturbidimetrie (usnadněná latexovými částicemi)
Poznámka -
Příprava pacienta Bez speciální přípravy.
Vliv materiálu
Stabilita

20-25°C  7 dní (oddělené a uzavřené sérum)

2-8°C  7 dní

-20°C  24 měsíců

Zpět