Clearance bezsolutové vody

Zkratka  
Biologický materiál sérum, moč - sběr za 24 hodin
Typ zkumavky např. sérum: červená Vacuette, moč: plastová kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze -0,027 až -0,007
Kritické meze  
Jednotka ml/s
Použitá metoda Výpočet na základě znalosti diurézy za čas, osmolality v séru a moči.
Poznámka Moč za 24 hodin sbírat do plastové nádoby bez konzervačních přísad . Do laboratoře dodat vzorek moči po promíchání. Na žádanku uvést : objem nasbírané moči (s přesností na 10 ml) a přesnou dobu sběru.
Příprava pacienta Během sběru moči je nevhodná větší fyzická zátěž. Je vhodné omezit příjem kávy.
Vliv materiálu viz osmolalita v séru a moči
Stabilita viz osmolalita v séru a moči

Zpět