Clearance kreatininu

Zkratka -
Biologický materiál sérum, moč - sběr za 24 hodin
Typ zkumavky např. sérum: červená Vacuette, moč: plastová kalibrovaná zkumavka na moč, žlutý uzávěr
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze 1,15 - 2,35
Kritické meze -
Jednotka ml/s/1,73m 2
Použitá metoda Výpočet na základě znalosti diurézy za čas a sérové a močové koncentrace kreatininu, s korekcí na povrch těla.
Poznámka

Fyziologický pokles s věkem.

Na žádanku uvést:

  • přesný objem nasbírané moči v ml (s přesností na 10 ml),
  • přesnou dobu sběru,
  • výšku a hmotnost pacienta (korekce na tělesný povrch)
Příprava pacienta Moč za 24 hodin sbírat do plast. nádoby bez konzervačních přísad. Do laboratoře dodat vzorek moči. Během sběru moči je nevhodná větší fyzická zátěž a dieta s vyšším obsahem živočišných bílkovin. Je vhodné omezit příjem kávy.
Vliv materiálu viz kreatinin v séru a moči
Stabilita viz kreatinin v séru a moči

Zpět