Ceruloplazmin

Zkratka  -
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

M 0,15 - 0,30

Ž 0,16 - 0,45

Kritické meze -
Jednotka g/l
Zdroj referenčních mezí
příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche 
Použitá metoda imunoturbidimetrie
Poznámka
Příprava pacienta bez speciální přípravy
Vliv materiálu
Stabilita

20-25°C  8 dní (oddělené a uzavřené sérum)

2-8°C  14 dní

-20°C  1 rok

Zpět