CEA - karcinoembryonální antigen

Zkratka CEA    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze do 5,0
Jednotka μg/l
Zdroj referenčních mezí  Výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda ECLIA
Poznámka U kuřáků mohou být hodnoty CEA zvýšené
Příprava pacienta U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.
Vliv materiálu Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 hodin při doporučené teplotě 20 ºC.
Stabilita

15 - 25 ºC   7 dní

2 - 8 ºC      14 dní

-20 ºC       6 měsíců, mrazit lze 3x

Zpět