CA 19-9 nádorový marker

Zkratka CA 19-9
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze do 34,0
Jednotka kU/l
Zdroj referenčních mezí  Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda ECLIA
Poznámka -
Příprava pacienta U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.
Vliv materiálu Doporučuje se včasná separace séra (do 2 hodin).
Stabilita

20 - 25 ºC 5 dní

2 - 8 ºC    14 dní

-20 ºC      3 měsíce

Zpět