CA 15-3 nádorový marker

Zkratka CA 15-3
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze do 25,0
Jednotka kU/l
Zdroj referenčních mezí  Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda ECLIA
Poznámka -
Příprava pacienta U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.
Vliv materiálu -
Stabilita

20 - 25 ºC  2 dny

2 - 8 ºC      5 dní

-20 ºC       3 měsíce

Zpět