CA 125 nádorový marker

Zkratka CA 125    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze do 35,0
Jednotka kU/l
Zdroj referenčních mezí  výrobce diagnostické soupravy - fa Roche
Použitá metoda ECLIA
Poznámka -
Příprava pacienta U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.
Vliv materiálu Transport krve do laboratoře v den odběru.
Stabilita

15 - 25 ºC  8 hodin

2 - 8 ºC     5 dní

-20 ºC       6 měsíců

Zpět