C4 komplement

Zkratka C4
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze 0,1 - 0,4
Kritické meze -
Jednotka
g/l
Zdroj referenčních mezí Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda Imunoturbidimetrie.
Poznámka -
Příprava pacienta Odběr nalačno.
Vliv materiálu Neanalyzovat vzorky chylózní.
Stabilita

20-25°C 2 dny

2-8°C   8 dní

-20°C   3 měsíce

Zpět