C3 komplement

Zkratka C3
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze 0,9 - 1,8
Kritické meze -
Jednotka g/l
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda Imunoturbidimetrie.
Poznámka
Příprava pacienta Odběr nalačno.
Vliv materiálu Stáří séra ovlivňuje - zvyšuje - hladinu.
Stabilita

20-25°C 4 dny

2-8°C 8 dní

-20°C 8 dní

Zpět