C-terminální telopeptid kolagenu typu 1 - beta forma

Zkratka CrossLaps (beta-CTx)
Biologický materiál sérum 
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

Ž před menopauzou  0,025 - 0,573
Ž po menopauze  0,104 - 1,008
M 16 - 50R   0,016 - 0,584

M 50 - 70R   0,340 - 0,704

M 70 - 110R   0,394 - 0,854

 

Jednotka ug/l
Použitá metoda ECLIA
Zdroj referenčních mezí
Příbalový leták výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Poznámka U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky.
Příprava pacienta Odběr ráno nalačno. Koncentrace beta-CTx v séru a plazmě podléhá diurnálnímu rytmu, při dlouhodobém sledování odebírat vzorky vždy za stejných podmínek jako úvodní vzorek.
Vliv materiálu -
Stabilita

15 - 25°C: 6 hodin

2 - 8°C:   8 hodin

-20°C: 3 měsíce,  zmrazit jen jednou

 

Zpět