C - reaktivní protein

Zkratka CRP    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze do 5,0
Kritické meze -
Jednotka mg/l
Zdroj referenčních mezí
Výrobce diagnostické soupravy - fa Roche.
Použitá metoda imunoturbidimetrie (usnadněná latexovými částicemi)
Poznámka
Příprava pacienta odběr nalačno
Vliv materiálu -
Stabilita

20-25°C 11 dní

2-8°C  2 měsíce

- 20°C 3 roky

Zpět