C - peptid

Zkratka CP
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim NE
Referenční meze

nalačno:  370 - 1470

po zátěži: dvojnásobek a více

Jednotka pmol/l
Zdroj referenčních mezí  Výrobce diagnostické soupravy - fa Roche
Použitá metoda ECLIA
Poznámka U pacientů, kteří dostávají vysoké dávky biotinu (tj. > 5mg/den), mohou být vzorky odebrány nejdříve za 8 hodin po podání poslední dávky biotinu.
Příprava pacienta Lze vyšetřovat nalačno i po zátěži.
Vliv materiálu -
Stabilita

20 - 25ºC  4 hodiny

2 - 8 ºC    24 hodin

-20 ºC     1 měsíc,  zmrazit jen jednou

Zpět