Bílkovina celková - sérum

Zkratka CB    *Akreditované vyšetření
Biologický materiál sérum
Typ zkumavky např. červená Vacuette
Dostupnost - rutina ANO
Dostupnost - statim ANO
Referenční meze

1 - 15R  58 - 77

15 - 110R  65 - 85

Kritické meze -
Jednotka g/l
Zdroj referenčních mezí
T. Zima, Laboratorní diagnostika, 2. vydání, Galén / Karolinum 2007.
Použitá metoda Fotometrický test s biuretovým činidlem.
Poznámka Koncentrace celkové bílkoviny může být ovlivněna polohou pacienta při odběru (nižší u ležícího, vyšší u stojícího pacienta).
Příprava pacienta Pacient by měl minimálně 15 minut před odběrem sedět. Nevhodné je delší zatažení paže a cvičení paží před odběrem.
Vliv materiálu
Stabilita

20-25°C 6 dní

2-8°C  4 týdny

-20°C  12 měsíců

Zpět